Goat milk essence, rice bran powder

$5

French perfume
Goat milk essence, rice bran powder

Net weight: 140 g

We are able to produce bulk order

We can customize elements of organic soaps as your wish, such as colors, scent … All from natural plants and florals

Category:

Description

Hương nước hoa Pháp
Tinh chất sửa dê, bột cám gạo

Net weight: 140 gr

Chúng tôi có thể sản xuất số lượng lớn và theo đơn đặt hàng riêng của quý vị khách hàng. Quý vị có thể cá nhân hóa các thành tố theo ý muốn, như hương thơm, màu sắc, hoặc bổ sung thành phần, màu sắc từ cây cỏ tự nhiên

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Goat milk essence, rice bran powder”

Your email address will not be published. Required fields are marked *