Lavender, Ylang Ylang soap

$5

Organic soap produced by Beseen co., ltd. Essence of French pink clay, Lavender scent, ylang ylang scent.

We are able to produce bulk order

We can customize elements of organic soaps as your wish, such as colors, scent … All from natural plants and florals

 

Category:

Description

Xà phòng hữu cơ sản xuất bởi công ty TNHH STM và XNK Beseen.

Tinh chất đất sét hồng Pháp. Hương Lavender, ngọc lan tây.

Chúng tôi có thể sản xuất số lượng lớn và theo đơn đặt hàng riêng của quý vị khách hàng. Quý vị có thể cá nhân hóa các thành tố theo ý muốn, như hương thơm, màu sắc, hoặc bổ sung thành phần, màu sắc từ cây cỏ tự nhiên

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lavender, Ylang Ylang soap”

Your email address will not be published. Required fields are marked *