Glutinous turmeric essence and goat milk soap

$5

Glutinous turmeric essence and goat milk
French floral scent

We are able to produce bulk order

We can customize elements of organic soaps as your wish, such as colors, scent … All from natural plants and florals

Category:

Description

Tinh chất nghệ nếp và sữa dê
Hương hoa Pháp

Chúng tôi có thể sản xuất số lượng lớn và theo đơn đặt hàng riêng của quý vị khách hàng. Quý vị có thể cá nhân hóa các thành tố theo ý muốn, như hương thơm, màu sắc, hoặc bổ sung thành phần, màu sắc từ cây cỏ tự nhiên

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Glutinous turmeric essence and goat milk soap”

Your email address will not be published. Required fields are marked *